Acupunctuur

Bij traditionele Chinese acupunctuur wordt het therapeutisch effect bekomen door het aanprikken van specifieke punten op het lichaam. Men gebruikt hiervoor steriele wegwerpnaalden.

De punten liggen op de meridianen of “energiebanen”. Aanprikken van punten op deze meridianen zorgt ervoor dat de energiestroom ervan hersteld wordt. Verder zijn de organen van het lichaam eveneens verbonden met een van deze meridianen. Bijgevolg heeft acupunctuur invloed op verlichting van pijn, maar kunnen ook de organen zelf behandeld worden. Lichaam en geest worden terug in balans gebracht.
 
De acupunctuurnaald is zeer fijn en dun, en heeft slechts een gemiddelde diameter van 0,25 millimeter. De naald valt zo doorheen een gewone injectienaald omdat ze zo dun is.
 

Bij het aanprikken van een acupunctuurpunt kan de patiënt een uitstraling/stroom/elektrisch gevoel gewaarworden. Dit houdt echter maar een fractie van een seconde aan. Deze gewaarwording noemen we “de Qi”: de energie van de meridiaan wordt aangesproken. Vanaf dat moment ontstaan belangrijke processen: blokkades worden opgeheven, pijn neemt af, te weinig energie wordt aangevuld, organen functioneren beter, de geest wordt helderder…

 

Moxa

Een andere naam voor moxa is bijvoetskruid of artemisia vulgaris. Dit kruid wordt reeds duizenden jaren gebruikt in China. Het kan op een acupunctuurnaald geplaats worden, of rechtstreeks op het acupunctuurpunt toegepast worden. Gebruik van moxa  zal het lichaam verwarmen, of anders gezegd, yang  aanvullen.
 

Het gebruik van moxa is bijgevolg niet standaard van toepassing bij elke behandeling maar zal individueel per patiënt, per behandeling bepaald worden.

Cupping

Bij cupping wordt een vacuüm gecreëerd op bepaalde acupunctuurpunten of regio’s op het lichaam. Cupping zorgt ervoor dat een aantal mogelijke effecten ontstaan: de doorbloeding wordt bevorderd, blokkades worden verholpen, binnengedrongen koude wordt weggenomen, …

Tegenwoordig bestaan er cups uit kunststof die door middel van een pomp vacuüm gezogen worden. Binnen de praktijk wordt gewerkt met de traditionele glazen cups: dit zijn glazen bollen waarin de acupuncturist via vuur in de bol te brengen de zuurstof opbrandt. Via een snelle beweging worden de cups hierna op het lichaam gezet zodat het vacuüm behouden wordt. Ten gevolge van cupping kunnen roodheid, zwelling of vlekken met het uitzicht van blauwe plekken ontstaan. Dit is echter een normale reactie van het lichaam op de behandeling, en deze toestand houdt gemiddeld hoogstens een paar dagen aan.
 

Gebruik van cupping zal eveneens patiënt per patiënt en behandeling per behandeling bekeken worden door de acupuncturist.

Praktische informatie acupunctuur


Tijdens het anamnesegesprek zal de acupuncturist enkele vragen stellen die misschien wat vreemd kunnen overkomen en niet meteen een link met de hoofdklacht lijken te hebben. Zo kunnen vragen gesteld worden die informeren naar de eetlust, voorkeur van smaken (zoet, zout, …), slaapkwaliteit, stoelgangspatroon, …
Verder zal de acupuncturist de pols voelen aan beide zijden op 3 niveaus. Ook zal er gevraagd worden om de tong te laten zien. Daarom is het belangrijk om deze niet te poetsen/schrapen voor de behandeling zodat eventueel aanwezig beslag zichtbaar blijft.
 

Deze bovenstaande elementen samen vormen de basis voor de acupuncturist om een individuele patroondifferentiatie en behandelingsplan op te stellen.

Om uw afspraak zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zijn er enkele aandachtspunten:

  • Het is aangeraden om uw eventuele medicatielijst mee te brengen
  • De tong niet poetsen/afschrapen zodat eventueel beslag zichtbaar blijft
  • Een acupunctuurbehandeling duurt ongeveer 45 tot 60 minuten

Steffi De Roover

Acupuncturist/ verpleegkundige