DANNY LAMBEENS

aanwezig op vrijdag

Psycholoog / psychoanalytisch- en gezinstherapeut

 • Belgische School voor Psychoanalyse (BSP-EBP) 
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)


Veertig jaar ervaring met (jong)volwassenen 

Jezelf voorstellen is altijd een hachelijke onderneming. Want je blijft immer in beweging, je deint in een stroom die vanuit stille momenten je opnieuw in beweging brengt. 

Stilaan ben ik bijna 40 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. In aanvang sprak ik met volwassenen en jongvolwassenen in een ambulant centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG Vlaams-Brabant Oost). Daarna ben ik beginnen werken als gezinstherapeut,  voor adolescenten, in het Universitair Psychiatrisch centrum van de KULeuven – campus Kortenberg.  

Ik heb altijd graag met heel verschillende moeilijkheden van volwassenen, kinderen en jongeren contact gemaakt en mee gezocht naar kansen om te leven volgens eigen verlangen en mogelijkheden. 

In het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg was ik, naast de algemene zorg,  specifiek actief binnen een project voor vroeg detectie psychose en het daderteam van Diest- Leuven, waardoor ik in contact kwam met verslaving en jongeren/volwassenen in aanraking met het gerecht. Het werk met volwassenen heb ik tot op vandaag verdergezet in mijn persoonlijke privépraktijk en middels gezinswerk.  

In het ziekenhuis te Kortenberg werk ik als gezinstherapeut op een jongerenafdeling (Beaufort) voor 14 – 18 jarigen. Het is altijd een bekommernis geweest om jongeren opnieuw te verbinden met hun gezin en hen samen mee te nemen in een gezamenlijke verandering.  Soms ga ik in gesprek met de jongere alleen, soms enkel met de ouders.  Beaufort is tevens een afdeling voor jongeren met een hoog risico op suïcide, een specifieke problematiek die een gespecialiseerde aanpak vraagt.  

 

Evenwicht tussen een individuele en een systeemgerichte aanpak, met aandacht voor non-verbale uitdrukkingsmogelijkheden

Naar opleiding toe heb ik een divers palet nagestreefd met evenwichten tussen klassiek psychotherapeutisch werk en non-verbale mogelijkheden om een proces te versterken. In aanvang ben ik nog opgeleid als bio-energetisch therapeut (op psychoanalytische grondslag), een richting waar ik leerde hoe gevoelsmatige krachten, uitgedrukt in het lichaam, mee komen spreken tijdens een therapie. In dit verband werk ik bijvoorbeeld graag samen met een muziek, creatieve of psychomotore therapeut (PMT) of werk ik met eigen non-verbale methoden (familieopstelling, tekenen, …) om die impliciet aanwezige interacties/gevoelens te verhelderen. De psychoanalyse, die me nauw aan het hart ligt, geeft de mogelijkheid om veel dieper in te gaan op de drijfveren die ons aansturen en soms in moeilijkheden brengen. Het systemisch en vooral gezinstherapeutisch werk is een boeiende methode om onszelf, in contact met anderen, in een nieuwe beweging binnen of thuis te brengen. 


Individuele ondersteuning of gezinscoaching

In de praktijk In Harmonie wil ik me vooreerst richten op volwassenen, die in gesprek willen gaan rond uiteenlopende psychische klachten. Ik denk hier aan:

 • algemene levensvragen die verschillende moeilijkheden (angst, depressie, seksuele thema’s, trauma, suïcide gedachten,  …) begeleiden.
 • klachtenbeelden waar het psychische en het lichamelijke elkaar beïnvloeden (vermoeidheid, fibromyalgie, hoofdpijn, verwerking lichamelijke ziekte, …). 
 • verslaving en hulpverlening in het kader van gerechtelijke maatregelen, dit wanneer psychotherapie zinvol is. 
 • begeleidende gezinscoaching van volwassenen met kinderen. Zo is er aandacht mogelijk voor de situatie van kinderen van ouders, die in een persoonlijke impasse zijn geraakt. Via gezinsgesprekken kunnen ook zij gehoord en gesteund worden.  

Daarnaast richt ik me op adolescenten en  jongvolwassenen die in hun levensstappen vastgeraakt zijn, met nadruk op algemene moeilijkheden in de persoonlijke ontwikkeling, dit te midden van de school/studenten-omgeving en groeiende volwassen context.  Gezins- en individuele therapie zijn mogelijk. 

 • angst, faalangst, contactmoeilijkheden met leeftijdsgenoten, depressieve gevoelens, verlieservaring, trauma
 • transitie problematiek:
  • bij overgang van middelbaar naar voortgezet onderwijs of werkomgeving
  • jongeren van 18 met vastgelopen trajecten in middelbaar onderwijs/tweedekansonderwijs
  • remming en mislukkingsgevoelens in relaties
  • verslaving met een verlangen naar gesprek en gezinsondersteuning
  • verwarde emotionele ervaringen of vroege psychose 
  • ernstige zelfmoordgedachten, automutilatie 
  • individuele- & gezinsdiagnostiek in samenwerking met een collega

Nu, een opsomming is altijd beperkt en onvolledig. Iedereen is ook altijd welkom met vragen die ik mogelijks niet heb vermeld maar waar ik of anderen, uit mijn netwerk, een antwoord kunnen op bieden.  Ten slotte is er, bij verwijzing van een arts of hulpverleningsinstantie tussenkomst van de mutualiteiten mogelijk. 

Misschien tot binnenkort. 

Danny Lambeens

 • 0477/ 59 83 48
 • danny. lambeens@telenet.be