ellen leten

aanwezig op woensdag

Wie ben ik?

Hoi! Mijn naam is Ellen.

Ik ben 37 jaar, getrouwd en trotse mama van een zoon van 8 en een dochter van 11.

Ik werk ondertussen al meer dan 10 jaar in het onderwijs. Hier werk ik als begeleider en ondersteuner samen met jongeren en leerkrachten die er op dat moment nood aan hebben.

Ik ben enthousiast en gedreven doe graag eens zot. Ook in mijn begeleidingen zal er steeds plaats zijn voor humor, maar natuurlijk ook voor oprecht medeleven.

Waarom doe ik dit? 

Ik werk graag met jongeren. Waarom? Omdat ze nog onbevangen zijn. Ze zijn volop op zoek naar zichzelf en andere antwoorden in het leven.

Ze durven alles in vraag te stellen. Ook ons als volwassenen. Hoeveel kunnen we niet van hen leren? Als alles wat je steeds volstrekt normaal vond opeens niet meer zo normaal wordt gevonden. Veel te vaak worden dan standaardantwoorden gegeven: ‘daarom!’ of ‘zo is het leven’ of ‘ zo draait de wereld nu eenmaal’ of ‘ik heb het voor het zeggen, jij moet naar mij luisteren!’ of ‘ik moet me naar jou toe niet verantwoorden!’. Vreselijk!

Hoe vaak worden jongeren niet afgerekend op een bepaald gedrag dat ze stellen, of juist niet stellen? Toch is het bewezen dat het gedrag een afspiegeling is van een onderliggende oorzaak. Om daar naar op zoek te gaan, moet je er tijd in investeren. En dat gebeurt volgens mij veel te weinig! 

Ik wil graag luisteren naar de vragen en hen ondersteunen in het op zoek gaan naar de antwoorden. Ik wil hen helpen om uit te groeien tot assertieve, intelligente volwassenen die respect hebben voor anderen.

Wat doe ik?

Ik ben jongeren-, auti- en leercoach. Hele mond vol! Maar wat doe ik dan concreet?

Als jongerencoach begeleid ik jongeren die daar op dat moment nood aan. Dit kan om verschillende redenen zijn:

 • ze voelen zich slecht in hun vel
 • ze hebben het gevoel dat niemand hen begrijpt
 • ze hebben veel problemen op school
 • ze worden gepest of uitgesloten
 • ze voelen zich alleen
 • ze hebben het gevoel dat niemand tijd heeft voor hen
 • ze hebben het gevoel dat niemand echt eens wil luisteren

Hoe doe ik dit?

Ik begin met oprecht te luisteren. Ik maak tijd voor jou! 

Je mag tegen mij alles zeggen, onze gesprekken zijn vertrouwelijk.

Ik wil graag weten hoe je je voelt en wat je anders zou willen. Dan kunnen we samen bekijken wat er mogelijk is om dat doel te behalen.

Of wil je helemaal niet naar een doel werken en gewoon een vertrouwenspersoon? Dat kan ook! Soms kan het al helpen als je gewoon je verhaal kwijt kan bij iemand die je niet veroordeelt.

Als auticoach help ik jongeren met autisme om zich te kunnen handhaven in de school en bij uitbreiding de maatschappij.

Ik probeer de situatie vanuit jouw unieke standpunt te zien. Samen zoeken we wat er moeilijk loopt, maar we bekijken ook wat er juist heel goed gaat en hoe we hier uit kunnen leren.

Wat ik zoal voor jou kan doen?

 • Structuur aanbrengen in je schooldag en schoolwerk
 • Planningen opmaken
 • Op zoek gaan waarom je moeite hebt met iets (vb een leerkracht, een vak, een verwachting, enz.)
 • Oprecht luisteren naar jouw zorgen en vragen en daar samen antwoorden op zoeken
 • Ik kan ook tips geven aan je leerkrachten en school om het voor jou gemakkelijker maken

Als leercoach zoeken we samen naar een studiemanier die werkt voor jou.

Dit gaat dan niet specifiek rond lesinhoud (daarvoor moet je bij een vakleerkracht zijn), maar wel rond hoe je de leerstof het beste kan verwerken.

We gaan op zoek naar wat jou motiveert en proberen dat toe te passen op studeren.

Wat doe ik zoal?

 • studieplanningen opmaken
 • structuren aanbrengen
 • methodes aanleren zoals mindmapping
 • tips geven
 • rustige werkomgeving bieden 
 • huiswerkbegeleiding op maat
 • stappenplannen uitwerken

Nog niet helemaal overtuigd?

Heb je nog vragen of weet je niet zeker of ik je zou kunnen helpen?

Geen nood! Je mag altijd contact opnemen voor meer informatie.

We plannen een intakegesprek waar we elkaar een beetje leren kennen. Je vertelt waar je mee zit.  Daarna beslissen we samen of we verder een traject aangaan of niet.

Vind je het toch een hele stap om te zetten? Dat is begrijpelijk. Maar weet dat vele jongeren je voor zijn gegaan en nu zijn uitgegroeid tot leuke, zelfstandige volwassenen die weten dat het belangrijk is om ook even te investeren in jezelf.

Ik ontdek graag de wereld met jou In Harmonie!

Hopelijk tot snel!

Close Menu