Fien Ceulemans

aanwezig op dinsdag

Over de therapeute

Fien is al lange tijd gefascineerd door de mens en diens gedrag en gedachten. Dit zorgde voor een diploma oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapeut, psychotherapeut (i.o.), met een specialisatie in klinische seksuologie en relationele therapie. In 2015 werd zij geaccepteerd om deel te nemen aan het EFPSA-congres “Back to the roots of psychology and sexuality” in Tsjechië, waar tal van workshops en lezingen werden gegeven rond psychologie en seksualiteit. Vervolgens heeft ze zich in 2016 aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie en ging sinds dat jaar aan de slag als zelfstandig therapeute met het geven van sekstherapie, relationele therapie, psycho-educatie en algemene therapie. Het aansnijden van taboethema’s en het bespreekbaar maken van onderwerpen die vaak als moeilijk aanvoelen, zijn voor Fien geen probleem. Hiervoor blijft Fien zich bijscholen; zo volgde zij in 2017 nog een studiedag bij Urobel vzw over andrologie en transgenderisme. Ook de interesse tot het geven van bredere hulpverlening wakkerde aan. Bijgevolg is Fien gestart met een verdieping in de oplossingsgerichte therapie. Hier verdiept zij zich in de wereld van de psychotherapie bij kinderen en volwassenen. Waarbij zij reeds haar getuigschrift in de postgraduaat oplossingsgerichte cognitieve systeem counseling behaald heeft.

Fien als therapeut

Als therapeut wilt zij de cliënten een veelzijdigheid in gesprek aanbieden. Er is nooit één kant, één weg, graag wilt zij samen denken, tijd nemen om te bezinnen, ideeën laten kiemen, overschouwen wat reeds is geweest… net als een weg zoeken voor wat nog komen zal. Als empathische meevoelende luistert zij met oprechte aandacht naar jouw verhaal. Waarvoor jij ook komt, samen gaan jullie de stap aan.

Fien gaat tijdens haar gesprekken graag beeldend en ruim aan de slag. Alles wat in zijn context geplaatst wordt, krijgt vaak helderheid. Dit gebeurt op een creatieve manier die aansluit bij de cliënt afhankelijk van probleem/klacht/vraag. Thema’s waar Fien mee aan de slag gaat:

Als seksuologe:

De seksuoloog zorgt voor een psychologische behandeling op maat voor seksuele problemen of moeilijkheden in verband met seksuele oriëntatie, seksueel verlangen of seksuele opwinding, problemen met het orgasme, seksuele pijnproblemen, seksueel misbruik, seksueel geweld, seksverslaving, fetisjisme, parafilieën, en algemene seksuele ontevredenheid. Ook klachten rond seks en zwangerschap, infertiliteit, gender, relaties, lichaam, seksuele ontwikkeling, seksualiteit in verschillende levensfases, seks en ziekte, soa’s of andere seksueel gerelateerde onderwerpen wordt via psycho-educatie meegegeven.

Als relationele therapeute:

Bij relatietherapie wordt er samen gezocht naar een passende oplossing voor relationele moeilijkheden. Centraal staan: opvallende patronen, gedrag en emoties van beide partners.

Via gesprek wordt onderzocht waar conflicten of problemen vandaan komen en vooral hoe we de relatie kunnen ontwikkelingen tot een (nog) betere versie.

Relatietherapie kan van toepassing zijn:

* Om te voorkomen dat er een onoverbrugbare kloof ontstaat binnen de relatie. Bijvoorbeeld bij moeilijke thema’s.

* Als een laatste redmiddel voor de relatie

* Om zich opnieuw te verdiepen in de relatie

* Om te werken aan emotionaliteit, intimiteit en seksualiteit (of andere gedragsaspecten)

* Om samen een weg te vinden tijdens moeilijke levensfases zoals ziekte, fertiliteit, infertiliteit, aseksualiteit, transseksualiteit, ontrouw, conflict, scheiding, …

* Als communicatie niet meer lukt

* Als er veel ruzie of conflict is binnen de relatie

* Als partners het gevoel hebben uit elkaar gegroeid te zijn

* Om voor eens en voor altijd van dat kleine probleem af te zijn

* Als je de relatie de kans wilt geven opnieuw te ontwikkelen

Vaak is het niet eenduidig of het een seksueel of relationeel probleem is, ook voor een combinatieproblematiek kan u terecht.

Als oplossingsgericht systeem therapeute:

Zit je al een tijd met iets? Ben je verdwaald in je gedachten? Is het moeilijk er positief tegen aan te kijken? Lukt het niet een motivatie te vinden? We lopen allemaal weleens ergens tegen aan, maar wat als het niet meer gaat om hier alleen een weg in te vinden? Fien helpt om samen met jou mee te zoeken naar (nieuwe) inzichten. Er wordt geholpen om de stap te zetten op die ene weg (of een andere) die er eigenlijk altijd al was. Er wordt begeleid om dat onbekende eens te gaan verkennen. Tijdens de begeleiding leer je omgaan met klacht, probleem of vraag. Je merkt dat het ook anders kan. Er worden mogelijkheden gecreëerd die aansluiten bij jou belevingswereld.

Therapie volgen is vrij spreken, samen zoeken naar jouw verhaal en hoe dit verder gaat. Het betreft de psychische aspecten van het zijn, het leven. Klachten, problemen en vragen worden hier behandeld. De therapeut geeft zorg en aandacht op maat. Voor kinderen en volwassenen die zich niet op hun gemak voelen te communiceren, kan via spel of andere creatieve methoden gewerkt worden. De opties zijn breed.

“Het leven is geen lolletje er is een boel verdriet maar zo zwaar als wij het maken is het meestal niet.” – Toon Hermans

Werkwijze:

Een eerste gesprek zal altijd deels bestaan uit een kennismakingsgesprek (15-20min). Een ander in vertrouwen nemen, kan pas alvorens jij je goed op je gemak voelt. Eerst wordt samen gekeken of jij bij Fien op de juiste plaats bent. Indien niet zal dadelijk een betere doorverwijzing gemaakt worden. Aansluitend op het kennismakingsgesprek volgt een intake.

Vervolgens zal een voorstel van behandeling gemaakt worden, dit wordt samen afgestemd op wat jij als persoon nodig hebt. Een schatting van de duur van een therapie kan gemaakt worden, echter is dit voor ieder individu uniek.

Voor welke doelgroep:

* Algemene therapie:

o Kinderen vanaf 6 jaar, adolescenten en volwassenen

* Seksuele en relationele therapie:

o Adolescenten en volwassenen

o Partners, individuen, andere

* Ook mogelijk:

o Gezinstherapie of gezinsgesprekken

Contact:

Het is steeds mogelijk Fien te contacteren met een vraag of om een afspraak te maken. Liever een vraag te veel, dan eentje te weinig. Zij zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Fien leeft, voelt en creëert mee met jou in harmonie.

“Het leven is geen lolletje er is een boel verdriet maar zo zwaar als wij het maken is het meestal niet.”

Toon Hermans

Close Menu