Els Van Stappen

seksuoloog/ relatietherapeut

aanwezig op dinsdag en vrijdagnamiddag

Liefde, communicatie, intimiteit en lichamelijkheid

Relaties hebben een enorme impact op ons welzijn. Wanneer een relatie harmonieus verloopt, is deze een bron van energie, voldoening en vreugde. Wanneer een relatie stroef loopt, kan deze echter zorgen voor enorme hoeveelheden stress en chaos in ons leven.

Seksualiteit speelt vaak een belangrijke rol in ons leven, en uitdagingen op seksueel vlak kunnen een grote weerslag hebben op ons welzijn en op onze (romantische) relaties. Heel wat mensen krijgen in de loop van hun leven te maken met deze uitdagingen, zowel op individueel als op relationeel vlak. Het is vaak moeilijk om hiervoor hulp te zoeken omwille van het taboe dat nog steeds heerst rond seksualiteit. Tijdens mijn therapiesessies worden deze vaak complexe vraagstukken bespreekbaar gemaakt en werken we samen aan verbetering.

Mijn wens als therapeute is om het menselijk welzijn te bevorderden. Mijn achtergrond als arts biedt me een diepgaand inzicht in het menselijk functioneren, zowel op lichamelijk als op psychologisch vlak. Tijdens mijn opleiding in de seksuologie spitste ik toe op het seksuele aspect van ons lichaam en ons brein. Een master in Gender en Diversiteit bracht me bij hoe onze omgeving en samenleving ons persoonlijk en relationeel welzijn beïnvloeden. Deze opleiding verleende mij verder inzichten en perspectieven om samen met u te werken, ook buiten een heteronormatief kader. In onze sessies werken we samen aan een hogere tevredenheid op relationeel en seksueel vlak. Thema’s als liefde, communicatie, intimiteit, lichamelijkheid en seksualiteit staan bij mij centraal. We vertrekken steeds vanuit jouw of jullie noden en hulpvraag en werken samen naar jouw of jullie doelstellingen toe.


Bij mij in therapie kan er gewerkt worden aan:

-Terugkerende relationele conflicten
-Seksuele zorgen en problemen (zowel op individueel als op relationeel vlak)
-Verlies/gebrek aan verbinding tussen partners
-Miscommunicatie
-Ontrouw
-Twijfels rond compatibiliteit en het verderzetten van een relatie
-Onzekerheden of vragen rond seksuele oriëntatie of genderidentiteit


Voor wie?

Iedereen die graag wil werken rond (romantische) relaties en seksualiteit kan bij mij terecht. Je kan alleen komen, of met je partner(s).

Diversiteit is voor mij enorm belangrijk. Individuen met verschillende achtergronden, seksuele oriëntaties en genderidentiteiten zijn welkom. Ook kunnen we samen op zoek gaan naar welke vorm van relatie en seksualiteit bij jou (of jullie) past.

Een consult bij mij duurt 50 minuten en kost 60 euro.