Inge de Sloovere

psychotherapeut/ familiaal bemiddelaar

aanwezig op woensdag

Warm, empathisch en draagkrachtig

Als psychotherapeut en familiaal bemiddelaar ben ik warm en empathisch maar beschik ik ook over de moed om op een zachte manier te zeggen wat gezegd moet worden. Daarnaast ben ik zorgzaam en beschik ik over een grote draagkracht t.a.v. moeilijke thema’s.

Naast familiaal bemiddelaar en psychotherapeut ben ik ook ook mama, plusmama en pleegmama van 6 kinderen in een nieuw samengesteld gezin. De uitdagingen van nieuwe samenlevingsvormen en gezinsvormen zijn dan ook bekend terrein voor mij.
 

Diverse methodieken en psycho-educatie op maat

In het begeleiden van mensen vertrek ik vanuit inzichten en methodieken uit de diverse therapeutische strekkingen (cliëntgerichte therapie, psychodynamisch, cognitieve gedragstherapie,…). Hierbij vind ik het belangrijk om te werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Dit houdt in dat we samen kiezen welke begeleiding voor jou het meest geschikt is en het best bij jou aansluit. Kortom, iedereen krijgt een begeleiding op maat en staat zelf mee aan het stuur van zijn of haar begeleiding.

In een eerste fase onderzoeken we samen ‘wat er aan de hand is’ of wat je hulpvraag is. Vervolgens help ik je om tot inzichten te komen en vaardigheden te ontwikkelen
 zodat jij in de toekomst zelf de problemen die op je pad komen kan aanpakken en oplossen. In dit proces bepaal jij zelf het tempo en begeleid ik jou op weg tot voor jou weer duidelijk is welke richting je uit wil gaan.


Er gaat in de begeleiding ook aandacht naar psycho-educatie zodat je het hoe en waarom leert begrijpen.

 

Aanbod voor volwassenen, koppels en jongeren

Je kan bij mij terecht voor diverse hulpvragen met betrekking tot verschillende levensdomeinen. Hieronder vind je alvast een kort overzicht:
 

Volwassenen:

burn- out, angst – en stemmingsstoornissen, levens- en zingevingsvragen, trauma, laagzelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, stress gerelateerde problemen, rouw en verlies, assertieve communicatie, empowerment, versterken van zelfvertrouwen, geweldloze communicatie etc.

Koppels:

Koppels: relationele problemen, moeilijkheden rond seksualiteitsbeleving, communicatie, echtscheidingsbemiddeling, overspel,…

Jongeren en adolescenten:

faalangst, angst – en stemmingsstoornissen, rouw en verlies,trauma, laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, assertieve communicatie, empowerment, versterken van zelfvertrouwen, geweldloze communicatie,…