Mieke Claes

Psychotherapeute en Rust- en Zijnsconsulente

aanwezig op maandagavond, dinsdagmiddag en donderdagochtend

Verbondenheid

We zijn hoe dan ook verbonden met al wat leeft. Ondanks dit gegeven kunnen we ons heel alleen en afgesneden voelen. We kunnen ons afgesneden voelen van stukken van onszelf, van mensen om ons heen, van de maatschappij waarin we leven, van de natuur,… Hierdoor kunnen we ons besef van invloed verliezen en macht buiten onszelf gaan leggen. We volgen wat we denken dat er van ons verwacht wordt en leggen onszelf verwachtingen op die in de diepte niet bij ons passen. We voelen ons overgeleverd aan ideeën en beslissingen van andere mensen en aan gebeurtenissen en situaties die in ons leven verschijnen.

Samen met jou wil ik op zoek gaan naar een manier van leven waarin verbondenheid terug centraal staat. Dit begint vaak met het je verbonden weten met jezelf, ook met die stukken die je niet meer (h)erkent. Wat past bij jou? Wat heb je nodig? Wat vind je belangrijk? Wat maakt je enthousiast? Wat ligt er tussen jou en jouw dromen en hoe kunnen deze hindernissen genomen worden? Bij het beantwoorden van deze vragen is er een belangrijke samenwerking nodig tussen denken en voelen. Deze twee in verbinding brengen, is  vaak een belangrijk onderdeel van een therapeutisch proces.

Ook bij het werken met koppels en gezinnen staat verbinding centraal. Op welke manier verbinden mensen zich met elkaar, hoe verhouden ze zich tot elkaar, wat is ieders rechtmatige plaats,… Hoe verhouden mensen zich tot een probleemsituatie of een symptoom dat zich manifesteert binnen de relatie of binnen het gezin? We gaan samen op zoek naar hoe relaties kunnen helen, waardoor storend gedrag zijn reden van bestaan kan verliezen.

Rust en Zijn

In het hectische leven van alledag zijn we geregeld op zoek naar een streepje rust. Dat is goed, want dit is van het grootste belang voor ons algemeen welvoelen. Daar waar gezonde spanning en alertheid hun nut en waarde reeds sterk bewezen hebben, komen we steeds meer tot het besef dat er evenwicht nodig is tussen actie en rust. Hoe dit evenwicht bereikt kan worden en hoe dit er uitziet verschilt sterk van mens tot mens. Universeel is wel dat we ons voldoende dienen te ont-laden van een teveel aan spanning en ons voldoende dienen op te laden met levensenergie.

Hoe meer we ons verbonden voelen, emotionele wonden helen en kunnen leven vanuit wie we ten diepste zijn, hoe meer (innerlijke) rust we zullen ervaren in het leven. Anderzijds zal het introduceren van (innerlijke) rust ervoor zorgen dat we steeds meer bewegen naar dat wat bij ons past.

Het voelt als mijn missie om (innerlijke) rust en het leven vanuit ons volle zijn te faciliteren. Dit kunnen we zowel op een preventieve als curatieve manier doen via gesprekstherapie, coaching, relaxatiebegeleiding, massage, reiki, voetreflexologie, en combinaties hiervan.

Holistisch aanbod

Als mens leven we vanuit verschillende aspecten, die allemaal met elkaar in verbinding staan. Binnen het therapeutisch proces kunnen we de keuze maken om te werken via gesprek, via ervaringsgerichte oefeningen en via lichaamswerk. We kunnen ook kiezen voor een combinatie of een opeenvolging van verschillende methoden. Iedere vorm heeft zijn waarde en zijn effect op al onze menselijke ‘lagen’, nl. de fysieke, etherische, emotionele, sociale, mentale en supramentale laag. Ze krijgen allen de nodige erkenning en ruimte.