Nancy huybrechts

aanwezig op maandag

Waar het voor mij allemaal begon

Mijn gevoelige aard, mijn van kindsbeen af groeiende interesse in ‘waarom mensen zich zo gedragen’, liggen aan de basis van mijn studies en professioneel parcours.  Als Bachelor in de Toegepaste Psychologie belandde ik eerst binnen Bijzondere Jeugdzorg in de dagcentrawerking.  Boeiende multifunctionele leerschool. 
Individuele begeleidingen, groepsbegeleidingen, gezinsbegeleidingen en later de pedagogische coördinatie en kwaliteitsmanagement.  Om dan tegen mijn eigen muur aan te lopen, een rasechte burn-out.  Hierdoor kwam mijn tot dan gebrekkige zelfzorg voluit in beeld.  Deze periode gaf mij echter de nodige kracht om mijn leven een voor mij zinvollere wending te geven.  Ik bestudeerde verschillende vormen van psychotherapie en kreeg meer evenwicht in privé-werkbalans.  In 2011 waagde ik de sprong en startte mijn eigen praktijk, Aasem.

Dat het leven een boeiend en soms hobbelig parcours aflegt, is ook mijn ervaring met een chronische aandoening en hooggevoeligheid als metgezel.  Ik geloof echter rotsvast in de zinvolheid van het leven en de groeikracht in ieder van ons.  En ook dat we soms een gids met kompas nodig hebben.

OPLEIDINGEN :

Bachelor in de Toegepaste Psychologie – Basisopleiding systeemtheorie – Transpersoonlijke Psychotherapie – Opleiding Eigen-Kracht Coördinator – Basisopleiding ACT-therapie (Acceptance & Commitment Therapy)

Mijn missie voor jou

‘Als je dreigt vast te lopen in het leven, verbind ik je opnieuw met je levenskracht.’

Ik wil je helpen om jouw authentieke unieke zelf te ontwikkelen en te leven.

Je leren hoe je op eigen krachten de hindernissen van het leven kan nemen.
De zinvolheid en de rijkdom van hetgeen jouw leven je brengt laten ervaren.
Je leren je eigen groeimogelijkheden te zien én te benutten.
Dat, dat is mijn missie.  Dit mogen doen is wat mijn leven verrijkt.

Mijn aanbod

Mijn aanbod is geschikt voor adolescenten en volwassenen.  Die vast komen te zitten in hun leven, of telkens tegen dezelfde thema’s lijken aan te botsen of bepaalde patronen niet alleen kunnen doorbreken.  Dit innerlijk vastlopen kan ontstaan of uitgelokt worden door : 

 • het verlies van iets (job, gezondheid,…) of van iemand dierbaar
 • grote veranderingen in je leven (scheiding, verhuis, andere job,…)
 • moeilijkheden op het werk
 • moeilijk te nemen beslissingen
 • slecht lopende relaties
 • het botsen op jezelf : weinig zelfvertrouwen, moeilijk nee kunnen zeggen, moeilijk voor jezelf kunnen kiezen, langdurig onbehaaglijk, ongelukkig gevoel zonder bewust de oorzaak te kennen,…
 • ….

Symptomen tonen zich steeds zowel in je geest als in je lichaam, zoals in :

 • Je denken en gedrag : focussen op het negatieve, piekeren, eindeloos analyseren, blijven afwegen, controledrang, jezelf isoleren, niet tot actie komen, of net blijven doorgaan ondanks de pijn, anderen pleasen terwijl je dat niet écht wil,…
 • Je emoties : sterk wisselende gevoelens, langdurige en/of plotse emotiepieken, voortdurende onrust, prikkelbaarheid, lusteloosheid, precies niets meer voelen, voortdurend gestrest voelen, overprikkeld,…
 • Je lijf : stressklachten, in- en doorslaapmoeilijkheden, veel minder of net meer eten, vermoeidheid, chronische hyperventilatie, niet meer kunnen ontspannen,…
 • Welk resultaat help je bekomen? Wat levert jouw dienstverlening voor klant op?

BewustZIJNstherapie : je leert het stuur van je eigen leven in handen te nemen :

 • Je ontdekt wie je bent, je patronen, je verlangens, je wensen
 • Je krijgt inzicht in de betekenis van je moeilijkheden
 • Eventuele psychische ballast uit het verleden wordt verder verwerkt
 • Je vindt richting en houvasten in een nieuwe focus in je leven, waar jij voor wil gaan
 • Je hebt tools om anders om te gaan met de hindernissen in je leven
 • Je ervaart bewuster het ‘Nu’ vanuit kracht en acceptatie

Ademcoaching : je leert eenvoudige ademtechnieken om je stresspeil in balans te houden :

 • Je leert jezelf ontladen, je zenuwstelstel te ontlasten
 • Je leert bewuster je lijf te ervaren 
 • Je leert bewuster bij jezelf te blijven
 • Je komt tot rust en balans
 • Je herstelt je volwaardige ademhaling
 • Je plant zelfzorg in tijdens je dag
 • Je ervaart de kracht van regelmatig ‘tot jezelf te komen’, terug te schakelen uit de dagelijkse drukte

Rise Up, eigenkracht groeitraject : je leert om tijdens lastige periodes je groeikracht en veerbaarheid te hervinden :

 • Je ontdekt hoe groeikracht werkzaam is tijdens innerlijk lastige periodes in je leven
 • Je ervaart de vier innerlijke bewegingen die jou in je kracht willen brengen
 • Je leert om zelf en sneller moeilijkheden om te buigen naar groei, vooruitgang en toekomstperspectief
 • Je leert te leven vanuit je eigen krachten, wat jouw talenten zijn, wat jou energie en voeding geeft, wie jij écht in wezen bent

 

Wat ik aanbied is diep doorleefd 

Ik ben divers geschoold en heb in verschillende beroepsfuncties ervaring kunnen opdoen. Sinds ’91 werk ik reeds als hulpverlener waarbij ik anderen ondersteun, bekrachtig, inspireer.   De manier waarop ik werk is dan ook een mix van dat wat van kennis, technieken en ervaring in mijn rugzak zit.  Een unieke samenstelling dus.  Gebaseerd op zowel mijn klassieke opleiding als de complementaire, als mijn eigen zoekproces hoe mijn hindernissenpad te bewandelen in het leven.  Dit maakt dat :

 • ik hetgeen ik aanbied ook zelf écht doorleefd heb
 • mijn aanbod een mix is van therapeutische technieken (nodig voor het psychisch herstelproces), van coachingtechnieken (nodig voor richting in het leven en actie) van nabije begeleiding en ‘samen doen’ (nodig voor inoefening en steun).
 • mijn trajecten uniek zijn, door mij bedacht en uitgewerkt, zowel het eigenkracht groeitraject als het traject Adem Ruimte.
 • mijn therapeutische begeleiding ‘maatwerk’ is, op jouw tempo en jouw vraag, met een houding van professionaliteit én menselijkheid
 • ik sterk geloof in een holistische aanpak bij moeilijkheden.  Doorverwijzing en samenwerking met anderen zijn m.i. vaak logische en noodzakelijke stappen.

Ik verbind jou met de ware jou In Harmonie.