Samuel Dhooghe

aanwezig op woensdag en vrijdag

Psychologie: waarom voelen we wat we voelen?

Hoe denken andere mensen? Wanneer wordt een persoon blij? Of kwaad?

Doorheen mijn leven ben ik altijd iemand geweest die veel luistert en observeert. Naarmate ik ouder werd merkte ik dat dit voortvloeide uit een interesse voor hoe andere mensen omgaan met de buitenwereld. Dit heeft mij ertoe aangezet om psychologie te gaan studeren. 

Tijdens deze studies ontwikkelde mijn interesse zich verder naar de vraag: Wat is de reden dat mensen vaak verschillend reageren op eenzelfde situatie? Vandaar dat ik mezelf ben beginnen verdiepen in traumaverwerking. Heel veel van de problemen die mensen in het hier- en nu ervaren, vloeien namelijk voort uit moeilijkheden die ze in het verleden meegemaakt hebben. Daarom maakte ik de keuze om me bij te scholen tot EMDR-therapeut.

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een traumaverwerkingstechniek. Het is een wetenschappelijk onderzochte methode om zowel je lichaam als je gevoelens te betrekken in het behandelen van psychische klachten. Voor meer info kan je altijd even een kijkje nemen op de website van EMDR-Belgium: https://emdr-belgium.be/


Ondersteuning bij moeilijkheden 

Zijn er gebeurtenissen uit het verleden die je nog niet helemaal verwerkt hebt? Ondervind je in het heden moeilijkheden? Of heb je gewoon nood aan een luisterend oor? Mijn overtuiging is dat elke persoon anders in elkaar zit, en daarom vind ik het belangrijk om samen uit te zoeken op welke manier we het beste zouden werken aan de problemen die je ondervindt. Enkele voorbeelden van problemen waarmee ik je verder kan helpen zijn: depressie, trauma, stressgerelateerde klachten, zelfvertrouwen, angst, zingevingsproblematiek, perfectionisme,… 


In een veilige sfeer

Ik hecht belang aan een rustige en warme aanpak, waarbij ik probeer om een veilige sfeer te creëren om aan je hulpvraag te werken. Creativiteit en sport zijn voor mij belangrijke thema’s in het leven, en dus ook zeker bespreekbaar in de therapie. Persoonlijk houd ik me naast mijn werk ook bezig met voetbal en muziek. 

Ik ben elke woensdag en donderdag overdag aan het werk in de groepspraktijk. Mijn tarief is 60 euro per uur.