Christina Clark

aanwezig op maandagmorgen, dinsdagavond en donderdagmorgen

Hallo ! Mag ik mij even voorstellen?
Ik ben Christina, psycholoog en coach.

Persoonlijk verhaal

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door het leven en de wereld. Over sommige dingen dacht ik anders dan anderen en dat maakte mij onzeker. Ik kon daar als kind niets mee, stak dit weg met het idee dat anderen het beter wisten en leerde te leven en te denken zoals anderen. Wie wil er nu ‘anders’ zijn? 

Vanuit mijn familie kreeg ik sterke waarden en normen mee: goed studeren, hard werken, doen wat je moet doen, geen risico’s nemen, niet moeien in andermans zaken…  

Doorheen mijn hele leven kwam ik als vrouw, partner, dochter, moeder, vriendin, collega moeilijke momenten tegen. Bedrog, pestgedrag, ontslag, leugens, vechtscheiding, chronische ziekte… Omdat ik ‘altijd’ ‘alles’ wil begrijpen, heb ik veel geleerd over mezelf, de ander en hoe de wereld in elkaar steekt. Ik vond veel hulp en ideeën bij motiverende en inspirerende sprekers die vertrekken van ideeën die ik niet kende. Ik besefte dat mijn anders-zijn een deugd was en ik me daarvoor niet moest schamen. Dingen die ik als kind ‘wist’ maar verdrong, bleken wijs te zijn. 

Opleiding en scholing

Ik ben opgeleid als klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel. Nog tijdens mijn studies was het al duidelijk dat de forensische psychologie mij fascineerde. 

Eind jaren 90 startte ik als psycholoog met cliënten die zowel sociale als strafrechtelijke regels overtreden hadden. Als forensisch psycholoog werkte ik vaak op thema’s zoals: risico-inschatting, definiëren van en inzicht krijgen in (onderliggende) problemen, delictketen, motivatie, therapieweerstand, terugvalpreventie, slachtofferschap, toekomstig leven,…

Om me voor te bereiden op een ander type cliënteel volgde ik in 2020 een opleiding Neuro-Linguïstische Programmering (NLP). Deze aanpak bevindt zich op het raakvlak tussen therapie en coaching. Maar ook hand- werkboeken over de positieve psychotherapie liggen klaar op mijn nachtkastje. 

Doorheen mijn hele carrière las ik veel en luisterde ik veel naar motiverende, inspirerende sprekers en coaches, psychologen, psychiaters en maatschappelijk werkers met een heldere boodschap.  Allemaal samen hebben zij mij laten groeien als persoon. Ik verken en beleef deze wereld nog meer waardoor mijn levenskwaliteit enorm verbeterd is. Leren aanvaarden en loslaten was een belangrijk keerpunt voor mij. Ik wil dit ook voor mijn cliënten. 

Aanpak

Omdat ik zowel klassiek geschoold als alternatief geïnspireerd ben, kan ik een uniek aanbod doen. De basis van een master-opleiding helpt mij om niet te gaan “zweven” in het alternatieve.

Ik vergelijk het leven graag met de metafoor:  ‘op wandel te zijn’. Elk van ons heeft een eigen pad te volgen. Het pad loopt niet altijd rechtdoor, soms komen we aan vorken in de weg, en maken we keuzes. Soms is de weg bochtig, steil bergop of overwoekerd waardoor het wandelen moeizamer verloopt. Het leven kabbelt voort, komt in een stroomversnelling, komt abrupt tot stilstand. We maken verschrikkelijke dingen mee die ons tekenen voor het leven en ons van ons pad afbrengen.

Graag wandel ik als professional een tijdje mee met mensen doorheen de ervaringen van hun leven: achterom kijkend, het hier-en-nu verkennend en kijkend naar de toekomst. 

Ik geloof sterk in de kracht en de mogelijkheden die we als mens bezitten om te aanvaarden, los te laten, te vergeven, te evolueren en te veranderen. Toegegeven, verandering kan beangstigend zijn, maar met de juiste ondersteuning, zeker een haalbare kaart.

Geboren in een Brits-Vlaams gezin, heb ik twee moedertalen, waardoor zowel Nederlandstalige als Engelstalige cliënten bij mij terecht kunnen. 

Coaching waar haalbaar – behandeling waar nodig. 

Het woord behandeling houdt een zekere ‘ernst’ in. Misschien voelt het allemaal niet zo ‘ernstig’. Ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen langdurige behandeling nodig heeft. Coaching of behandeling hoeft niet langer te duren dan absoluut noodzakelijk. Van zodra coaching onvoldoende blijkt, wordt  zeker geschakeld naar behandeling. 

Ik ben bereid om een traject te wandelen met iedereen die met vragen zitten rond grensoverschrijdend gedrag, bepaalde gebeurtenissen willen verwerken, een nieuw pad willen bewandelen, … Heel veel problemen zijn te herleiden tot overschreden grenzen hetzij door een ander, hetzij (toegelaten) door zichzelf. 

Mensen kunnen met allerlei soorten vragen en moeilijkheden bij mij terecht: 

 • het verwerken van pijnlijke en traumatische ervaringen;
 • lichamelijke en emotionele reacties: angst, machteloosheid, boosheid, verdriet, uitputting,…;
 • omgaan met schuld en schaamte; 
 • aanvaarding van verleden, heden en toekomst; 
 • detentieschade; 
 • moeilijkheden op het werk; 
 • een gebrekkig zelfvertrouwen; 
 • zich angstig en onzeker voelen; 
 • stress en spanning; 
 • omgaan met eigen kwetsbaarheden;
 •  

 Je vindt meer informatie over mijn werking, de praktijken, deontologie en privacy op mijn site.