Er doen allerlei tegenstrijdige opvattingen en mythes de ronde over vetten. Al meer dan 50 jaar wordt ons geleerd dat we vet moeten vermijden en dat we er dik worden, maar dat

Ik zie vaak de aarzelende blikken van mannen, vrouwen, gezeten in mijn therapieruimte, die zich afvragen of ze nu wel of niet ‘hoogsensitief’ zijn.  Ik voel dan instant hun innerlijk conflict, wel

Door de komst van anticonceptie en andere voorbehoedsmiddelen hebben vrouwen meer  vrijheid verworven om zelf de geboorteregeling te bepalen. Er is minder angst om ongewenst zwanger te worden en er kan voluit

In deze maatschappij heeft iedereen het altijd maar drukker. Het hele corona-gebeuren maakt het er niet beter op. Iedereen moet zoveel mogelijk telewerken en daarbij nog eens de kinderen ondersteunen bij hun schoolwerk. Van

“Van waaruit deed je dat ? Vanuit angst of vanuit een vorm van liefde ?” Deze vraag stel ik nogal eens in therapie. Om de drijfveren achter een gedrag of een uitspraak

Nu de tweede Coronagolf opnieuw voor opschudding en onzekerheid zorgt, worden we met z’n allen uitgedaagd om overeind te blijven. Onze alledaagse routines en gewoontes worden doorbroken en extra zorgen dienen zich