Ik zie vaak de aarzelende blikken van mannen, vrouwen, gezeten in mijn therapieruimte, die zich afvragen of ze nu wel of niet ‘hoogsensitief’ zijn.  Ik voel dan instant hun innerlijk conflict, wel

Door de komst van anticonceptie en andere voorbehoedsmiddelen hebben vrouwen meer  vrijheid verworven om zelf de geboorteregeling te bepalen. Er is minder angst om ongewenst zwanger te worden en er kan voluit

In deze maatschappij heeft iedereen het altijd maar drukker. Het hele corona-gebeuren maakt het er niet beter op. Iedereen moet zoveel mogelijk telewerken en daarbij nog eens de kinderen ondersteunen bij hun schoolwerk. Van

“Van waaruit deed je dat ? Vanuit angst of vanuit een vorm van liefde ?” Deze vraag stel ik nogal eens in therapie. Om de drijfveren achter een gedrag of een uitspraak

Nu de tweede Coronagolf opnieuw voor opschudding en onzekerheid zorgt, worden we met z’n allen uitgedaagd om overeind te blijven. Onze alledaagse routines en gewoontes worden doorbroken en extra zorgen dienen zich

Teveel vrouwen kampen met allerlei hormonale ongemakken. Die worden bij de huisarts niet altijd in verband gebracht met hun hormonale status. Ze worden vaak symptomatisch aangepakt, meestal met weinig tot geen verbetering