Aanmelding

Onze groepspraktijk bestaat uit een multidisciplinair team. Je kan je rechtstreeks wenden tot een collega naar keuze via zijn/haar contactgegevens. Weet je niet goed bij wie aan te kloppen, dan ben je van harte welkom op een intakegesprek. Tijdens een intakegesprek worden je hulpvraag, krachten en voorkeuren grondiger verkend, ontvang je concrete voorstellen op maat en helpt de intaker je de beste, vrije match kiezen. Lees hier meer over onze intake procedure.

Heb je een afspraak met een collega in huis? Bel dan bij voorkeur op het afgesproken tijdstip aan. Je vindt de deurbel rechts van de zwarte poort. Ben je toch iets vroeger? Blijf niet in de regen staan. Je kan wachten in de wachtruimte aan de ingang.   Word je binnengelaten door een collega via de videofoon of laat je jezelf uit bij vertrek? Gelieve dan de voordeur steeds goed in het slot te trekken. 

Bereiken praktijk en parkeren

Onze groepspraktijk is gehuisvestigt in de Overstraat 2. In hartje Diest, op het einde van de winkelstraat Felix Moonstraat en parallel aan de Koning Albertstraat. Het Warandepark ligt vlakbij. Het station van Diest bevindt zich op ongeveer een kwartier stappen.

Parkeren kan vlakbij op de Veemarkt of op het Henri Verstappenplein. Deze parkingen zijn betalend. Gratis parkeren kan op de ringparkings zoals Halve Maan en De Citadel. De randparkings liggen op ongeveer 10 minuten wandelen van onze praktijk. In bepaalde zones moet je je parkeerkaart leggen. Surf naar diest.be/parkeren voor meer parkeerinfo. 

Tarieven

In onze groepspraktijk heeft iedere collega zijn/haar eigen expertise. Door verschillen in aanpak, opleiding en anciënniteit is het niet mogelijk een standaardprijs vast te leggen. Iedere collega hanteert zijn/haar eigen tarief. Je kunt hun tarieven meestal terugvinden in hun voorstellingstekst of op hun eigen website. Of contacteer hen gerust in dit verband.

Voor loopbaanbegeleiding gelden er vaste tarieven. Heb je een job of ben je zelfstandige, dan kan je elke 6 jaar loopbaanbegeleiding volgen met loopbaancheques. Je hebt recht op zeven uren loopbaanbegeleiding, te bestellen in twee loopbaancheques (één voor vier uur en één van drie uur). Dankzij subsidies van de overheid, betaal je zelf maar 45 euro voor een loopbaancheque. Dat komt neer op 10 euro per uur. Dit is erg voordelig, wetende dat de reële waarde 169 euro per uur bedraagt. De overheid betaalt het overgrote deel. Klop voor meer info aan bij de VDAB of onze loopbaancoaches. 

Bij een geconventioneerd of ELP (eerstelijns)psycholoog geldt een voordelig tarief. Een beperkte groep psychologen tekenden een overeenkomst met een netwerk geestelijke gezondheid, dat op zijn beurt een overeenkomst sloot met het RIZIV. Deze psychologen hebben een RIZIV-nummer en zijn geconventioneerd. Bij hen is je eigen aandeel slechts 11 euro (4 euro als de patiënt recht heeft op verhoogde tegemoetkoming) per individuele sessie. Gezien het beperkte budget zijn er voorwaarden aan deze regeling gekoppeld. Wil je weten of je recht hebt op deze vergoedde sessies, surf dan voor meer info naar de site van het RIZIV.

Terugbetaling

De mutualiteiten of sommige verzekeringen betalen de prestaties van psychologen of  orthopedagogen geheel of gedeeltelijk terug binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. Ook Europees gecertificeerde seksuologen of psychotherapeuten komen soms in aanmerking voor een  terugbetaling. De voorwaarden verschillen van mutualiteit tot mutualiteit. We raden je aan om voor meer informatie  contact op te nemen met jouw ziekenfonds of verzekering.

Betalingsvoorwaarden

Betaling gebeurt cash of via de Payconiq- of Bancontact-app aan het einde van elke sessie. 

Om de goede werking van alle bezoekers aan ons huis goed te kunnen regelen, maakten we enkele algemene afspraken rond betaling op. Het nakomen van afspraken is een teken van respect. Door het starten van een traject in onze groepspraktijk, ga je akkoord met onderstaande afspraken. 

Betalingsafspraken

We eren elkaars tijd. Afbellen of niet komen opdagen, brengt financiële schade toe aan de onderneming en zorgt ervoor dat andere cliënten nodeloos moeten wachten op hulp. Daarom wordt er voor gemiste afspraken een financiële schadevergoeding aangerekend.

  • Geplande sessies worden niet verplaatst. Alle niet-nagekomen afspraken zullen worden aangerekend, ongeacht de reden. Enkel in het geval van duidelijke overmacht (je bent ernstig ziek, je bent slachtoffer van een verkeersongeval of je geraakt er niet door extreme weersomstandigheden) is het verplaatsen van een sessie mogelijk. Gelieve spontaan een bewijs van overmacht af te leveren op jouw volgende afspraak. 
  • Bij een wijziging of annulering van een consultatie die je minstens 24 uur op voorhand doorgeeft, wordt de helft van een consultatie aangerekend.
  • Bij een annulering voor een consult binnen de 24 uur wordt het volledige consult in rekening gebracht. 
  • Bij een ‘no show’ (je komt niet opdagen zonder te verwittigen) wordt het volledige consult in rekening gebracht.
  • In het geval de dienstverlener zelf een sessie mist en de cliënt hier werkelijke schade door ondervindt, kan er door de cliënt een verzuimvergoeding van 15 euro worden aangevraagd bij de betrokken dienstverlener.  Dit geldt niet in geval van overmacht (bij ziekte, ongeval, door extreme weersomstandigheden of opgeroepen zijn voor een dringende interventie) of bij tijdige annulering (24 uur op voorhand). 
  • Voor gemiste afspraken kan geen attest van consultatie opgemaakt worden. Gezien er geen consult heeft plaatsgevonden, kan de vergoeding kan ook niet worden gerecupereerd bij je ziekenfonds. 

De toepassing van deze algemene betalingsafspraken kan enigszins verschillen onder onze zelfstandige collega’s. Spreek hierover met de dienstverlener van jouw keuze.

Algemeen contactpersoon

Vragen of wens je een algemeen intakegesprek?
Contacteer coördinator Gerrit Maris via 0470/98 44 00 of info@huisinharmonie.be

Gerrit Maris

Gerrit Maris

coördinator/ intaker