ELP-Eerstelijnspsychologie

De huisarts kan patiënten met een licht of matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie, alcohol- en medicatie-(mis)gebruik verwijzen naar een eerstelijnspsycholoog.

Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die eventueel 1x kan worden verlengd) op basis van een verwijsvoorschrift. Het maximum aantal sessies bedraagt 8 sessies per kalenderjaar.

De verplichte ziekteverzekering komt sinds 2019 tussen in ambulante consultaties van erkende psychologen. Kostprijs van de sessie voor de patiënt: €11,20  of €4 indien de patiënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Aan dit aanbod zijn specifieke voorwaarden verbonden. Hier vindt je als huisarts informatie. Hier vindt je als patiënt informatie. Het verwijsvoorschrift opgemaakt door RIZIV vindt je hier. Voor algemene informatie volg deze link.

We hebben in ons huis twee collega’s waar je als volwassene kan aankloppen voor begeleiding aan  ELP-voorwaarden:  psychologen Christina Clark en Ilse Wouters.  

Christina Clark

Klinisch psycholoog/ coach/ ELP

Ilse Wouters

Klinisch psycholoog/ contextueel therapeut/ ELP