FAMILIALE BEMIDDELING

Familiale bemiddeling is een vredig, logisch, efficiënt en verantwoordelijk alternatief voor een familiaal conflict, een scheiding, een familieruzie, een erfeniskwestie, ….. 

Partijen in bemiddeling geven aan de derde onafhankelijke partij (de bemiddelaar) de opdracht om hen te helpen het geschil tussen henzelf te helpen oplossen. 

Bemiddeling levert aan de “Familie in Conflict” de mogelijkheid om buiten de rechtbank te blijven door op efficiënte, kosten-effectieve wijze hun geschillen op te lossen.

Bemiddeling is vrijwillig en vertrouwelijk. Het vraagt enig engagement. De bemiddelaar is geen rechter, geen therapeut, geen consulent. De bemiddelaar faciliteert en geeft aan de partijen een platform om het geschil tussen hen op te lossen. Door de tussenkomst van de bemiddelaar kan je je scheiding geregeld zien, kan je ouderschapsplannen laten opstellen, of wijzigen, kan je ouderschapsregelingen laten homologeren en zoveel meer… De bemiddelaar zet je samen terug op weg of apart, maar steeds met respect voor elkaar en in harmonie.

Voordelen van bemiddeling zijn ondermeer:

 • De emotionele stress bij echtscheiding wordt verminderd
 • Het conflict wordt beperkt of opgelost door partijen samen te laten denken en werken
 • Gezamenlijke beslissingen worden genomen in zaken rond kinderen, gezags- en verblijfsregelingen, onderhoudsbijdragen,…
 • Er worden overeenkomsten afgesloten die door partijen gezamenlijk zijn uitgewerkt en door hen gezamenlijk worden gedragen, dit zorgt voor een sterk platform en toekomstige goede verstandhouding, ook alle betrokkenen varen er wel bij.
 • Kostprijs: het proces verloopt op eigen tempo, meestal kost het minder tijd aan partijen dan wanneer het conflict via andere procedurele wegen loopt. De kostprijs is aanzienlijk lager in bemiddeling dan voor de rechtbank. Dure procedures worden vermeden.
 • Vertrouwelijkheid: alles wat besproken wordt binnen de bemiddeling blijft vertrouwelijk, anders dan voor een rechtbank.
 • Controle: Partijen hebben zelf de controle over hun oplossingen, het is niet een derde die hierover zal dienen te beslissen. 


In welke situaties is bemiddeling gewenst?

 • Elke situatie waar partijen in de toekomst verbonden zijn door enige relatievorm.
 • Situaties waarin kinderen zijn betrokken.
 • Situaties waarbij mensen moeilijkheden ondervinden om de problemen tussen hen zelf op te lossen.
 • Situaties waar belangrijke beslissingen vereist zijn in een relatief korte periode.

Inge de Sloovere

Familiaal bemiddelaar/ psychotherapeut