Monika Braun

aanwezig op maandag en donderdag

Mijn verhaal, mijn roeping

Al heel lang was ik gepassioneerd bezig met het onderbewuste en de spirituele dimensie van het leven, maar het was pas toen ik te maken kreeg met een crisis in mijn eigen leven dat ik begon in te zien dat veel van wat ik aangeleerd had gekregen en de meeste van mijn overtuigingen niet strookten met de werkelijkheid. 

Die zogezegde werkelijkheid werd voor mij een rekbaar, veranderlijk en geconditioneerd begrip. Ik kwam tot het besef dat ik alleen kan zien wat ik geloof en dat alles en iedereen rondom mij een afspiegeling is van mijn onderbewustzijn. 

De vraag die volgde op deze doorbraak in mijn perceptie was: hoe kan ik mijn houding tegenover de werkelijkheid die ik ervaar veranderen of hoe verander ik mijn denkbeelden, gedachten en overtuigingen die vorm geven aan een werkelijkheid die ik niet wil beleven. 

Ik ontdekte verscheidene manieren om deze mentale toestand te bereiken, volgde cursussen en leerde verschillende methodes kennen. Ik leerde hoe ik mijn innerlijke Zelf weer in balans kon brengen en kreeg meer voeling met mijn eigen gedachten en verlangens. Ik liet mijn egocentrische zorgen en angsten los en begon mijn persoonlijke reis naar zelfverwezenlijking, om zo de essentie van mijn eigen Zelf (mijn blauwdruk, mijn ziel als het ware) in mijn leven te brengen. Op deze bijzondere reis ontdekte ik mijn roeping.

Mijn aanbod: Psycho-kinesiologie & Tachyon

Psychokinesiologie:

Alle informatie over onze emotionele toestand wordt vastgelegd in de spieren. Door een spiertest uit te voeren, spoor ik niet verwerkte emoties of conflicten in je lichaam op. 

Hoe gaat het in z’n werk? Jij ligt op tafel, ik hou jouw hand vast en terwijl ik een vraag stel druk ik lichtjes op jouw hand. Zo stel ik energetische blokkades vast. Daarna werk ik aan de blokkades met verschillende hulpmiddelen zodat de invloed van negatieve informatie (verzameld in het lichaam) wordt geneutraliseerd. 

Tachyon: 

Tachyonenergie ligt aan de basis van ons bestaan. Misschien is de naam ‘nulpuntenergie of oerenergie jou wel bekend? Eigenlijk is tachyonenergie bijna hetzelfde als de nulpuntenergie, de basisenergie vanwaaruit het universum opgebouwd is. Andere namen: chi, prana, universum…

Met behulp van tachyon antennes (materialen, disks, kristallen…) stuur ik tachyon naar bepaalde plaatsen op het lichaam van de cliënt. Sterke concentratie van de tachyonenergie leidt tot bifurcaties (barsten) van het pijnlichaam (individuele en collectieve pijn verzameld in onze energieveld). De negatieve informatie in het onbewuste wordt hierdoor geneutraliseerd.

Voor wie?

Zowel PK als Tachyon worden gebruikt voor verschillende soorten problemen van verschillende oorsprong. Deze methoden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat eventuele problemen het gevolg zijn van energieblokkades die worden veroorzaakt door negatieve ervaringen of blokkades die in de DNA-code zijn geërfd. Ze richten zich op het lichaam/geest/ziel als geheel en focussen niet op de symptomen, maar op het neutraliseren van die blokkades. Neutralisatie leidt op haar beurt tot een energiebalans en dit leidt tot zelfgenezing. 

Ook puur in het kader van wellness kan je bij mij terecht voor een Tachyon massage. Dit is een niet-invasieve en niet-manipulatieve massage uitgevoerd door zachte aanraking en focus. Het effect is ontspannen, ontstressen (langdurig effect) of ontgiften.