Psycho-kinesiologie

Psychokinesiologie is een methode binnen de energetische  behandelingen, die gericht is op het opsporen en neutraliseren van niet verwerkte emoties of conflicten die in het onbewuste opgeslagen liggen. Hiervoor worden manuele spiertesten gebruikt.

De meeste onverwerkte emoties of conflicten kunnen worden teruggevoerd op gebeurtenissen of situaties uit het verleden, die al dan niet traumatisch kunnen geweest zijn. Ook kan er sprake zijn van energieoverdracht (het overnemen van emoties of gevoelens van andere mensen). Dit laatste komt vaak voor bij HSP (Hoog Sensitieve Personen). 

Tijdens de dialoog met het onbewuste, die uitgevoerd wordt door manuele spiertesten, kunnen herinneringen soms spontaan terugkomen en vallen de stukjes van de puzzel op hun plaats. 

Psychokinesiologie kan worden toegepast bij klachten die naast een lichamelijke component ook een achterliggende emotionele of energetische oorzaak hebben, zoals depressiviteit, angsten en/of spanningsklachten. Ook leent de behandeling zich uitstekend voor de aanpak van chronische klachten waarvoor nog geen oorzaak is gevonden.

Het is van belang dat de cliënt inzicht krijgt in hoe zijn of haar energie stroomt en hoe deze energie mogelijk kan worden belemmerd door onverwerkte emoties, conflicten en/of gebeurtenissen.

De energieblokkades worden behandeld en opgeheven, waardoor de energie weer vrij naar de organen kan stromen en het lichaam weer beter zal kunnen gaan functioneren. Zo draagt psychokinesiologie bij tot een vergroting van de vitaliteit en een verbetering van de kwaliteit van leven.

De achtergrond is de klassieke Chinese geneeskunde en de 5-Elementenleer. De methode is gebaseerd op het gegeven dat het lichaam in balans kan gebracht worden door yin/yang onbalans te herstellen, toxines te verwijderen, blokkades op te heffen, stress te laten wegvloeien en op het zelfregenererend vermogen van het lichaam om zijn natuurlijke gezonde toestand terug te vinden.

Monika Braun

coach/ psychokinesioloog