OUDERSCHAPSCOÖRDINATIE

Ouderschapscoördinatie staat ten dienste van die ouders die gebukt gaan onder voortdurende conflicten rond de verblijfsregeling, het ouderschapsplan of hun echtscheidingsovereenkomst en niet langer hun conflict voor een rechtbank willen of kunnen oplossen.   

Ouderschapscoördinatie is ontworpen voor die ouders die niet overeen kunnen komen over de dagelijkse beslommeringen van hun kinderen.   

Onze ouderschapscoördinatoren hebben ervaring met hoog conflictueuze familiale situaties en huiselijk geweld en genoten een specifieke training in het unieke proces van ouderschapscoördinatie. 

Doel van het ouderschapscoördinatie-proces 

Het doel van ouderschapscoördinatie is ouders helpen om hun conflicten op te lossen zodat zij het conflict tussen hen beiden en de impact die dit conflict heeft op hun kinderen kunnen verminderen.  Het helpt ouders in een hoog conflictueuze situatie hun onderlinge communicatie te verbeteren, onderhandelingsmethodes aan te leren en vaardigheden te ontwikkelen om conflicten te vermijden of te verminderen. 

De ouderschapscoördinator helpt ouders ook met de interpretatie van het ouderschapsplan, een vonnis of een arrest dat aan de basis kan liggen van de conflicten. 

Een ouderschapscoördinatie kan bestaan uit coaching, psycho-educatie en bemiddeling. 

Bij welke soort conflicten kan ouderschapscoördinatie een meerwaarde bieden? 

  1. Andere methodes om het conflict op te lossen waren niet succesvol en de onenigheden tussen de ouders blijven bestaan. 
  2. Ouders hebben het enorm moeilijk om te communiceren en delen van informatie rond de kinderen op een efficiënte manier met de focus uitsluitend op de kinderen.
  3. Er bestaat een drugs en/of alcoholproblematiek, kindermishandeling, problematiek met nieuwe partners of stabiliteit van de andere ouder.
  4. De overdracht of het tijdstip van de wissel van de kinderen blijft een probleem.
  5. Het blijft moeilijk om een reisvergunning te bekomen van de andere ouder. 
  6. Ouders blijven het oneens over de hobby’s of activiteiten van de kinderen.
  7. Ouders hebben hulp nodig bij het wijzigen van het ouderschapsplan nu de kinderen ouder worden en er gewijzigde omstandigheden zijn. 
  8. Ouders blijven het oneens over de verblijfsregeling of het ouderschapsplan.

Inge De Sloovere

Familiaal bemiddelaar/ psychotherapeut