BEWUSTZIJNSTHERAPIE

Bewustzijnstherapie is een eclectische mix van Transpersoonlijke Psychotherapie, Acceptance and Commitment Therapy en mijn Eigen-Kracht Groeimodel.

Samen gaan we op weg om nieuwe beweging te krijgen in datgene waarop je vastloopt in je leven, m.b.t. je relaties, je werk, je gevoelens en gedachten, je psychosomatische klachten,…De voor jou gepaste oplossing en de te nemen stappen, worden zichtbaar gemaakt. Hoe? 

 

Belemmeringen worden ingeruild voor draagkracht en authenticiteit

Je inzicht in datgene wat jou belemmert wordt vergroot. Je draagkracht en zelfredzaamheid worden verhoogd.
Zijn wie je écht bent wordt gestimuleerd. Zo word je ondersteund in het aanbrengen van die veranderingen die jouw geluk bevorderen. 

Methodisch wordt er eclectisch gewerkt. Dit betekent dat de technieken afgestemd worden op jouw hulpvraag en jouw grenzen. Deze technieken vormen een mix van gespreks-, creatieve-, adem- , mindfulnesstechnieken, ACT (acceptance and commitment therapy) en systemisch opstellingswerk. 

Volgende elementen zijn hierbij belangrijk : 

 

Bewustwording

Dat wat nog onbewust voor je is bewust laten worden, zichtbaar voor je maken. Ieder kijkt immers met een beperkte bril naar zijn werkelijkheid, de situatie, het probleem. 

Vaak zitten we als het ware ingezogen in dat wat zo lastig is. Er wordt gewerkt aan het verruimen van je blik, het vinden van betekenis en het ontdekken wat voor jou zinvol is. 

Welke achterliggende gevoelens, gedachten, ev. onverwerkte of onderdrukte emoties, loyaliteiten, afhankelijkheden, beelden en aangenomen waarheden over jezelf, de ander, het leven,…, zijn er verbonden met je hulpvraag? Van waaruit zijn die ontstaan? Wat is hun betekenis? Wat wens je te behouden? En hoe wens je nu in je leven te staan? 

 

Balans draaglast – draagkracht

Er wordt niet enkel gekeken naar het verminderen van je (bal)lastten.
Je eigen kracht stimuleren en hervinden vormt eveneens een belangrijke schakel in het vinden van een hernieuwd evenwicht. Jouw innerlijke en externe krachtbronnen worden in kaart gebracht. Je leert deze herwaarderen en op de voor jou gepaste wijze aanwenden. Je zelfredzame mogelijkheden worden aangescherpt en ingezet. 

 

Zelfverantwoordelijkheid & Acceptatie 

Hier word je gestimuleerd tenvolle te accepteren wat het leven je brengt, de fijne en de moeilijke dingen. We zien het probleem niet zozeer als een belemmerend iets, maar als een uitdaging en kans om als mens te groeien

Accepteren wie jij bent, met je valkuilen en je talenten, je wonden en krachten. En het geloof in je eigen-kracht om wat jij als waardevol beschouwt om te zetten in een rijk en zinvol leven. Dit behelst een moedig accepteren van zowel de uitdaging als de te nemen stappen naar groei en oplossing. 

Je wordt gestimuleerd en ondersteund die verantwoordelijkheid over jouw leven en welbevinden op te nemen. 

Nancy Huybrechts

Psychologisch consulent Transpersoonlijk en ACT- psychotherapeut ademcoach