MuziekTHERAPIE

Contact via muziek, in het moment

Muziek speelt zich in het heden af, het is er alleen op het moment zelf.  Muziek kan mensen beïnvloeden in dat moment. Je kent het gevoel wel geraakt te worden door een bepaald muziekstuk. De een kan verdriet vinden in muziek. De ander kan in beweging komen door naar zijn/haar favoriete muziek te luisteren.

In de muziektherapiesessie wordt er gewerkt om gedrag en emoties te beïnvloeden en eventueel te veranderen. Vind je het bijvoorbeeld moeilijk om grenzen te leren stellen? Heb je weinig zelfvertrouwen? Vind je het moeilijk om je emoties te uiten? Muziektherapie helpt jou belemmeringen te overwinnen.

Allles begint met het contact. In de muziektherapie leggen de therapeut en de cliënt contact zonder veel woorden. De interactie ontstaat via het samen bespelen van instrumenten. Meestal begint de cliënt met spelen en probeert de therapeut aansluiting te vinden. 


Actie & reactie: groeien dankzij veilige experimenteerruimte

Tijdens dit muzikaal samenspel kunnen bepaalde gedragingen of gewoontes van de cliënt zich tonen. Dit levert niet alleen verhelderende inzichten maar ook kansen voor verandering op. Dankzij interventies van de muziektherapeut wordt niet alleen het spel maar ook het gedrag van de cliënt beïnvloed. De therapeut kan bijvoorbeeld harder of zachter gaan spelen (actie). Dit kan bij de cliënt een emotie of specifieke gedraging oproepen. De cliënt wordt uitgenodigd om hier bewust mee om te gaan en in de muziek tot actie te komen (reactie). Zo biedt de muzikale sessie een veilige experimenteerruimte voor verandering.

Welke doelstellingen kunnen zoal behaald worden?

  • betere regulatie van emoties 
  • afremmen van impulsief gedrag
  • grenzen leren trekken
  • versterken van het zelfvertrouwen
  • verminderen van faalangst
  • vergroten sociale vaardigheden
  • emotioneel evenwicht bereiken (vb. rust bewaren)
  • aandacht leren vasthouden en verbetering concentratieboog 
  • vooruitgang spraak en motorische vaardigheden

  •  

Wil je jezelf verlossen van rolpatronen? Merk je dat bepaalde pijnen zich keer op keer herhalen in je relaties? 

Wanneer je al een goed basisinzicht hebt in je eigen voelen, denken en handelen maar graag nog dieper inzicht wilt dan kan muziektherapie daarbij een rol spelen. Er wordt gewerkt vanuit de muziekervaring en muziekbeleving. De muziek zal je bepaalde gedragingen laten horen van waaruit we verder kunnen reflecteren. Innerlijke conflicten (bewust of onbewust) worden in de muziek ontdekt en opgelost.


Muziektherapie bij dementie en palliatieve zorg

Muziektherapie kan ook bij stervensbegeleiding of bij dementie aangeboden worden. In geval van dementie is de aanpak minder ontwikkelingsgericht en ligt de focus meer op ervaring en (her)beleving.  Wanneer er geen ontwikkeling meer te verwachten is door bijvoorbeeld ouderdom of langdurige psychische problematiek dan kan er palliatief gewerkt worden. Deze heeft als belangrijkste doelstellingen het verzachten van fysieke pijn en het verzachten van, en het ondersteunen en valideren bij psychische klachten. Ook het leren afscheid nemen van het leven en acceptatie daarvan hoort hierbij. Muziek kan pijn verzachten en psychosomatische klachten verminderen.

Nieuwe klanken, nieuwe kansen

Het muzikaal spel laat heel eerlijk horen wat er speelt in jouw leven, in jouw innerlijke en in jouw relaties. Door in een veilig klimaat veranderingen in de muziek door te voeren, worden er ook in jouw dagdagelijks bestaan transformaties ingezet. Voorbij de woorden, wint jouw leven aan klank en kleur.