YogaTHERAPIE

Het 8-voudig pad van de yoga geeft antwoord op alle levensvragen én het vertelt je wat je moet doen en hoe je dat doet. Yoga start steeds vanaf het punt waarop jij je op dit moment bevindt. Onderweg kom je onvermijdelijk obstakels tegen. Het doel van yoga is je daarvan voorgoed te bevrijden. Zodanig dat elke vicieuze cirkel van oorzaak en gevolg doorbroken wordt om een gracieuze cirkel te worden. 

Trauma Sensitieve Yogatherapie draait feitelijk maar om 1 simpel principe: als je tijd neemt voor de dingen die belangrijk zijn dan komt de rest vanzelf. Simpel maar niet eenvoudig. Yoga speelt zich niet alleen op de mat af. Yoga spoort je aan om juist buiten de mat, in je dagelijks leven te oefenen. Zo word je stapje voor stapje bewuster. Dat is Mindfulness. Aandachtiger leven. 

Voorbij de angst: observator worden dankzij je eigen lichaam

Een mens dat verwikkeld is in zijn leven, gestuurd door zijn zintuigen en de daarmee samenhangende neigingen en gewoontes en door bewustwording komt tot complete bevrijding en zelfs zalig Zijn.

Wanneer men gekweld word door zorgen is men ver verwijderd van zalig Zijn. Fysieke last of pijn is het gevolg, men ervaart het lichaam als een last. Het lichaam wordt een obstakel. Angsten vertroebelen het toekomstbeeld. 

Angsten en trauma’s zijn de interne beleving van iets uit het verleden of in de toekomst die in het NU beleefd worden. De yoga start in het NU, daar waar jij op dit moment bent. Door fysieke en mentale oefening (aandacht en concentratie) leer je meer in het Nu te komen en afstand te nemen tot je eigen belevingswereld. In dit proces maak je de toeschouwer in jezelf los. Dat geeft onmiddellijke rust. 

De mens is gehecht aan vorm, aan datgene wat voelbaar is, materie. Vandaar dat een interne beleving omzetten in klei, in een schilderwerk, foto, klank, dans of elke andere fysieke uiting een effectieve manier is om datgene wat je van binnen ervaart zichtbaar, voelbaar of hoorbaar te maken. In de yoga werken we met ons grootste hulpmiddel: het lichaam. 

Genieten: je overgeven aan het moment

Er gebeuren 3 belangrijke dingen: Door te beleven wat er is in ons lichaam gebeurt en hoe we dat ervaren start een intern proces (somatische ervaring). Door de nabijheid van je lichaam steeds te voelen ervaar je steeds waar je bent, in het hier en nu. En als laatste ontstaat er op een natuurlijke manier afstand tot je probleem. Dat is de eerste fase. De moeilijkste.

De tweede fase staat in het teken van het (leren) genieten van het proces. Je leert je concentreren door aandachtig te blijven voor wat er binnen in jou gebeurt, van moment tot moment. Die geconcentreerde aandacht maakt je rustiger. Je leert in deze fase ook dat je keuzes hebt om je beleving te vergroten of juist af te zwakken. Je leert dat je overgeven aan het proces een prettige ervaring kan zijn en dat er dan ruimte ontstaat voor de dingen waar jij je tot nu toe nog niet bewust van was. Er is meer… dan je tot nog toe maar wist van jezelf. En het is niet allemaal donker en duister.

Yogatherapie helpt bij:

 •  onrust of stress
 • concentratieproblemen,
 • hyperventilatie,
 • hypertensie,
 • burn-out klachten,
 • overvol hoofd,
 • moeite met ontspannen,
 • infertiliteit,
 • depressie,
 • slaapproblemen,
 • trauma’s en angsten (ook ter ondersteuning van traject bij psycholoog of psychiater).