Floor Vens

EMDR-/ hartcoherentie-/psychotherapeut

aanwezig op maandag en vrijdag

DOELGROEP & SPECIALISATIE 

Volwassenen (vanaf 18 jaar) met:

 • TRAUMA – PTSS
 • ANGST EN FOBIEËN
 • STRESS EN BURN-OUT


VAN OVERLEVEN NAAR LEVEN

Soms voelt het alsof we de weg – of zelfs onszelf – kwijt zijn, voelen we ons helemaal vastlopen, leven we op automatische piloot of voelt het alsof we geleefd worden, …

We schieten in automatische overlevingsreacties (Fight/Fligth/Freeze/Fawn) die we ongewild blijven herhalen, telkens een trigger een oude kwetsuur of trauma in ons raakt. We zitten vast in ons overlevingspatroon en het voelt alsof we hier niet uit geraken.

Therapie kan ons bevrijden uit automatische overlevingspatronen naar een steeds vrijere en bewustere keuze van handelen. Van overleven naar leven! We kunnen tijdens de sessies op een gedragscognitieve manier werken, maar meestal is het ook nodig om te werken op een diepere laag. 

Wat zorgt ervoor dat we ons gevangen voelen in onze automatische (reactie)patronen? En wat kan helpen om ons uit deze beperkende, vaak beklemmende patronen te bevrijden? Een belangrijk antwoord op deze vragen is te vinden in de werking van ons autonome zenuwstelsel. 


HERSTEL VAN BALANS IN HET ZENUWSTELSEL

Ons autonome zenuwstelsel regelt de automatische processen en onbewuste functies van ons lichaam, zoals onze ademhaling, hartslag, bloeddruk, lichaamstemperatuur, spijsvertering, … Het bestaat uit twee delen met een tegenovergestelde functie: de (ortho)sympathicus en de parasympathicus, ook wel de gas- en rempedaal van ons zenuwstelsel genoemd. 

In een gezond patroon is er evenwicht tussen de activiteit van de gas- en de rempedaal.

In onze huidige prestatiemaatschappij blijven we vaak te lang (on)bewust onze gaspedaal induwen, waardoor ons brein het signaal krijgt dat we in gevaar verkeren en we in overlevingsreacties schieten. Zo ontstaat er rust- en hersteltekort. Chronische stress zorgt voor een constant hoge ademhaling, hartslag en bloeddruk. Onze slaapkwaliteit vermindert, waardoor we minder goed recupereren en zo belanden we in een vicieuze, neerwaartse spiraal van stress en uiteindelijk – als deze situatie te lang blijft duren – mogelijks ook in burn-out. Bij onevenwicht zal stress ons immuunsysteem ondermijnen en ligt de weg open voor allerlei ziekten en aandoeningen. 

Hartcoherentietraining is een wetenschappelijk onderbouwde en bewezen effectieve methode om de balans in ons autonome zenuwstelsel te herstellen en werkt eveneens preventief. Deze training bestaat uit een reeks van eenvoudige ademhalingsoefeningen die de parasympathicus (rempedaal) activeren. Met behulp van biofeedback bepalen we je unieke resonantiefrequentie, waardoor deze training volledig op maat wordt afgestemd op jouw persoonlijke behoeften om dit herstel te bewerkstelligen. 

EMDR ontlaadt de stress en spanning, gekoppeld aan herinneringen aan schokkende gebeurtenissen (zowel bij enkelvoudig als chronisch, complex trauma), zodat we hierdoor niet meer getriggerd kunnen worden en dus ook niet meer in automatische overlevingsreacties of -patronen schieten. We ervaren mentale en emotionele opluchting, alsook meer ruimte om meer bewust te gaan leven in plaats van te overleven. Negatieve, beperkende overtuigingen over onszelf worden omgezet in positieve, helpende overtuigingen. EMDR werkt ook heel effectief bij de behandeling van allerlei angsten en fobieën. 


HERSTEL VAN VERBINDING

Om te overleven hebben we ook vaak onze eigen behoeften en grenzen onderdrukt, ons steeds aangepast aan anderen, uit angst om er niet bij te horen of niet geliefd te zijn. Of hebben we ons net verzet en gerebelleerd, waardoor we misschien wel vele brokken hebben gemaakt.

Hierdoor zijn we steeds meer vervreemd geraakt van onszelf en anderen.

In therapie help ik je op een veilige manier weer voeling te krijgen met jezelf, met wat jij nodig hebt, met jouw grenzen en hoe beide voor jezelf te leren (h)erkennen en op een constructieve manier duidelijk te maken aan je omgeving.

Je krijgt weer voeling met je eigen gevoels- en lichaamssignalen die vaak zo onderdrukt zijn dat je gevaar loopt in een burn-out te belanden of daar misschien wel al in bent beland.


AUTHENTICITEIT EN ZELFVERWERKELIJKING

Je ontdekt jouw eigen stem, die je ook steeds meer durft te gebruiken. Hierdoor ontstaat een meer authentieke verbinding met jezelf en de mensen die jou omringen en voor jou belangrijk zijn.

Je krijgt steeds meer voeling met jouw innerlijke krachtbronnen, unieke gaven en talenten. Je kan jouw leven steeds meer vorm geven in overeenstemming met wie jij in essentie bent!

Jezelf toestaan jouw leven vorm te geven zoals jij vanbinnen voelt dat het klopt, is jouw unieke gift aan jezelf en aan de wereld. Op deze manier voel je je tegelijk in jezelf gegrond, alsook deel van een groter geheel. 


PROCES- & OPLOSSINGSGERICHT

Tijdens de sessies sta jij centraal met jouw unieke levensverhaal en beleving. Ik volg daarbij steeds jouw tempo. 

“Als een ei breekt door kracht van buitenaf, eindigt er een leven.
Als een ei wordt gebroken door kracht van binnenuit, begint er een leven.”

Mijn opleidingen geven me de nodige kennis en kunde om jou te begeleiden tijdens moeilijke momenten in jouw leven. Mijn levenservaringen geven me de open blik, het open hart, begrip en de warme, veilige bedding waarmee ik jouw verhaal zonder oordeel kan ontvangen. 

Vanwege mijn integratieve opleiding en benadering, kan je ook bij me terecht met volgende klachten: 

 • Psychische spanningsklachten (slaapproblemen, opgejaagd gevoel, angst- en  paniekaanvallen, piekeren, moeite met drukte en/of lawaai, overprikkeld gevoel, …)
 • Psychosomatische klachten (hartkloppingen, spanningshoofdpijn, maag- en/of darmklachten, verminderde weerstand, spierpijn (bv. in nek, schouder, rug), …)
 • Mentale en fysieke uitputting
 • Gevoel emotioneel en/of cognitief uit balans te zijn
 • Moeite met het (h)erkennen en aangeven van grenzen
 • Innerlijke conflicten/conflicten met anderen
 • Moeilijk beslissingen kunnen nemen/keuzestress
 • Rouw- en verlieservaringen
 • Levens- en zingevingsvragen
 • Laag zelfbeeld 
 • Te sterk verantwoordelijkheidsgevoel
 • Ongezond groot schuldgevoel
 • Bindings- en verlatingsangst
 • Verwerking kindertijd
 • Moeilijke relatie met ouders/partner/vrienden/ …
 • Beperkende denk- en gedragspatronen/overtuigingen

De vorm die de therapie aanneemt, ontstaat steeds vanuit onze dialoog en wederzijdse toestemming. Naast EMDR en hartcoherentie kunnen we toewerken naar jouw doel met behulp van onder andere gesprekstherapie, focusing, Voice Dialogue, schematherapie, verbindend communiceren, …


AFSPRAAK INBOEKEN

De eerste afspraak is altijd een intakegesprek, waarna eventueel een eerste hartcoherentiesessie, EMDR sessie, enz. kan volgen. Tijdens het intakegesprek ga ik breed verkennen om meer zicht te krijgen op onder meer je klachten, huidige context, verleden, draagkracht/draaglast en specifieke hulpvraag. Op het einde van dit gesprek, kan ik je dan gericht advies geven over verdere therapeutische behandeling en bekijken we samen de mogelijkheden. Indien dit voor ons beiden goed voelt, kunnen we een samenwerkingsrelatie aangaan. 

Wil je graag een afspraak inboeken, mail dan naar blijmoedigemeer@gmail.com

Tarieven:

 • Eerste afspraak/Intakegesprek: 85€ (75 min)
 • EMDR sessie: 70€ (60 min)
 • Eerste EMDR sessie (start van een nieuwe reeks): 85€ (75 min)
 • Hartcoherentie/stressmanagement sessie: 70€ (60 min)
 • Gesprekstherapie: 70€ (60 min)
 • Voice Dialogue: 85€ (75 min)

Gedeeltelijke terugbetaling mogelijk, afhankelijk van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.