EMDR

Veel mensen hebben in het verleden te maken gehad met een traumatische ervaring. Bijvoorbeeld een auto-ongeval waarin je slechts licht gewond geraakt. Tijdens zo’n ervaring is het brein tijdelijk niet in staat om de gebeurtenis te plaatsen en te integreren. Als gevolg blijft de herinnering aan de gebeurtenis vastzitten in het lichaam en de gevoelswereld van een persoon. Iemand wéét dan wel dat de nare ervaring voorbij is, maar kan zich er maar niet overzetten.

Naast een auto- ongeval bestaan er nog tal van ervaringen die het leven van iemand ingrijpend kunnen veranderen. Belangrijk is daarbij dat het niet altijd om de meer “bekende” ervaringen dient te gaan zoals een auto-ongeval, een overval, grensoverschrijdend gedrag, … Ook ervaringen die we niet klassiek aan ‘trauma’ linken kunnen desalniettemin dezelfde machteloosheid losmaken. Voorbeelden zijn verlieservaringen, pestpartijen, grote veranderingen, het vernemen van slecht nieuws.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een revolutionaire en wetenschappelijk onderzochte methode om psychische klachten bij de wortel aan te pakken. Tijdens de behandeling wordt er gebruik gemaakt van oogbewegingen om ervaringen te verwerken. Eigen aan deze techniek is dat het niet alleen je gedachten, maar ook je gevoelens en je lichaam betrekt in de oplossing. Zo wordt een diepere heling mogelijk. Indien je meer te weten wilt komen over EMDR kan je altijd een kijkje nemen op de website https://emdr-belgium.be/.

Samuel Dhooghe

Klinisch psycholoog/ EMDR-therapeut i.o.