Je bekijkt nu Samenblijven voor de kinderen?

Samenblijven voor de kinderen?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Geen categorie

SAMENBLIJVEN VOOR DE KINDEREN :  EEN OPTIE?

GOED CO-OUDERSCHAP is het antwoord.

Een vraag in de praktijk die vorige week in een sessie ter sprake kwam, en die regelmatig wordt gesteld.

Een vraag waarop er geen klaar en duidelijk antwoord voorhanden is.

Uiteindelijk komt het erop aan om uit te zoeken of de kinderen beter af zijn in een huis waar papa en mama samen ongelukkig zijn en het gezin intact blijft of in twee huizen waar papa en mama afzonderlijk gelukkig zijn, maar niet meer samenwonen.

  • De gevaren van het ‘samenblijven voor de kinderen’.

Deskundigen waarschuwen voor de impact op kinderen in een gezin waarin woede, frustratie en pijn de overhand heeft. De mindere opvoedkundige vaardigheden die kinderen er ervaren door de conflicten tussen ouders, zullen zij later doorgeven aan de volgende generatie. Of kinderen kunnen het risico lopen om verwaarloosd te worden indien ouders verwikkeld blijven in hun eigen problemen. Het kan gaan om fysieke of emotionele verwaarlozing.

Wanneer ouders niet meer in eenzelfde huis kunnen wonen zonder samen te werken als co-ouders, en wanneer co-ouders het beter doen in verschillende huizen, dan kan dat een indicatie zijn dat de fysieke echtscheiding een betere optie zou zijn.

Een goed uitgewerkte co-ouderschapsregeling biedt dan alleen maar voordelen.

  • De waarden van het ‘samenblijven voor de kinderen’.

Niet iedereen hoeft het hiermee eens te zijn, maar onderzoeken tonen aan dat kinderen meestal altijd beter af zijn indien het gezin samenblijft, zelfs indien de ouders niet langer van elkaar houden. Een essentiële voorwaarde is dat vader en moeder met respect voor elkaar samenblijven en als co-ouder blijven samenwerken. Samenblijven co-ouderen is dan beter voor de kinderen, zelfs indien mama en/of papa verdrietig zijn en zich alleen voelen. Een andere voorwaarde is dat ouders hun kinderen niet blootstellen aan ruzies en gevecht. De kinderen buiten het conflict laten is de boodschap. 

De hamvraag is of ouders kunnen blijven overeenkomen om hun persoonlijke huwelijksverwachtingen in het belang van hun kinderen op te schorten.

Een hele opgave, kunnen ouders nog positief co-opvoeden, kunnen ouders hun persoonlijke issues buiten de kinderen om verwerken, kunnen zij het leven binnen het gezin nog aangenaam en vredig houden, dan zullen de kinderen voordeel hebben als papa en mama samen blijven co-ouderen binnen één huis.

Zoniet, dan zijn de kinderen beter gediend met een minnelijke scheiding en een goed uitgewerkt ouderschapsplan.

 

Deze blog werd geschreven door Christel Lenaers, erkend bemiddelaar, advocaat en ouderschapscoördinator. Je kan bij haar terecht voor hulp bij een (vecht)scheiding, conflictueuze relatie, nieuw samengesteld gezin, conflicten bij het gezien, apart leven maar samen ouder zijn of familiale kwesties. Meer informatie op www.justusbemiddeling.be