SOUND & Vision THERAPIE

Sound-Vision is de combinatie van klanktherapie met imaginatie. 
Deze methode is nieuw en doeltreffend. Ze werd ontwikkeld door klanktherapeuten Els en Gerrit.

Stap niet in een Sound-Visiontherapie als je geen verandering wil. Het zorgt voor een positieve portie beweging.

De Sound-Visionmethode helpt je je leven van binnenuit terug in balans te brengen. Deze methode kan voor alle thema’s toegepast worden. Ze blijkt in het bijzonder geschikt bij depressie, angst, burn-out, posttraumatische stress en relatieproblemen.

 

In vijf stappen krijgt je leven van binnenuit weer vorm en inhoud

 

STAP 1      Waar wil je meer of minder van?

Wat moet er in je dagdagelijkse leven veranderen? Waar wil je meer van? Waar wil je minder van?
In deze eerste stap verhelderen we je hulpvraag of intentie. Je komt met iets van buiten onze praktijk binnen. Geen nood wanneer je jouw thema niet gemakkelijk onder woorden krijgt. Via imaginatie of klankwerk onderzoeken we samen wat aandacht vraagt.


STAP 2      De weg naar binnen: contact met innerlijke bron

Beelden (imaginatie) en klank (soundhealing) brengen je snel tot de essentie. Ze leiden je recht naar het hart van de zaak. Je ratelende hoofd wordt voor één keer stilgelegd. Er meldt zich iets. Er toont zich iets. Je krijgt voelbaar verbinding met iets uit jouw binnenwereld. Met een minimum aan woorden leren we je focussen op wat je echt nodig hebt en waar je dat kan vinden. 


STAP 3      De relatie tussen binnen en buiten: onderzoek innerlijke bron

Je neemt een inzicht, symbool, kracht van binnen mee. Het is een niet-alledaags element uit jouw binnenwereld. Een innerlijke (hulp)bron. In een veilig klimaat onderzoek je samen met ons wat jouw aanwinst betekent. 

  • Herken je dit inzicht, symbool of kracht?
  • Wat zegt dit nieuwe inzicht, symbool of kracht over jouw leven nu?
  • Waar in jouw alledaagse leven zou je dit inzicht, symbool of kracht kunnen gebruiken?


STAP 4      De weg naar buiten: regie over je leven dankzij jouw innerlijke bron

Samen vertalen we alle inzichten, symbolen of krachten tot concrete actie. Zo geven we jouw innerlijke bronnen voeten in de aarde. Hoe en wanneer zal je deze bron inzetten in je dagelijkse leven? We maken specifieke en haalbare afspraken.


STAP 5      Een harmonische verbinding tussen binnen en buiten

Je past jouw innerlijke bron toe in de buitenwereld. Via huiswerkopdrachten geef je het voeten in de aarde. 

De Sound & Vision-therapeuten hechten veel belang aan deze laatste stap.  Zodat je niet alleen fysiek en psychisch bewogen wordt, maar mentaal heel goed weet hoe deze shiften in jezelf en in je omgeving te hanteren. Ook al worden de inzichten soms opgevist uit diepere of hogere bewustzijnslagen, er is steeds oog voor integratie en toepassing in het dagdagelijkse leven. Die verbinding tussen alle werelden is essentieel voor het therapeutisch werk. Holistisch werken betekent dat transformaties zich zowel op emotioneel, mentaal, fysiek als spiritueel vlak ontrollen. 

 

De kracht zit in het verbinden van je binnenwereld met je buitenwereld

Sound-Vision leidt jou met klank en beeld naar binnen. Jij stapt gesterkt met een innerlijk beeld of innerlijke klank terug naar buiten. Zo wordt je geholpen op een natuurlijke manier binnen met buiten te verbinden. 

Het resultaat is meer balans en flow in je leven.

Gerrit Maris

Gerrit Maris

coördinator In Harmonie
klanktherapeut/ imaginatiecoach/ train de trainer

els Moerman

coördinator In Harmonie
klinisch psycholoog/ klanktherapeut/ imaginatiecoach