GESPREKSTHERAPIE

Gesprekstherapie is een overkoepelende therapievorm. Door middel van gesprek zoekt de cliënt samen met de therapeut naar oorzaken van en oplossingen voor problemen, naar inzichten, analyses, verwoording van emoties enzo.

De therapeut heeft vaak als buitenstaander een andere kijk op de zaak en kan via het stellen van gerichte vragen verheldering teweeg brengen. Maar niet alleen het stellen van vragen werkt bij gesprekstherapie, ook gewoon een luisterend oor, feedback krijgen en erkenning krijgen werkt erg heilzaam. De therapeut heeft onverdeelde aandacht voor je en gaat zonder oordeel met jou in gesprek.

Inge de Sloovere

Psychotherapeut/ familiaal bemiddelaar

ELS MOERMAN

Klinisch psycholoog/ imaginatiecoach

Karin Brocades Zaalberg

KARIN BROCADES ZAALBERG

Levenslooppsycholoog/ loopbaancoach

Sigird Eynikel

Psychotherapeut/ seksuoloog

Els Appermont

Psychotherapeut

Christina Clark

Klinisch psycholoog

Mieke Claes

Psychotherapeut/ Rust-en Zijnsconsulente

Ilse Wouters

Klinisch psycholoog/ contextueel therapeut

Idris Van Tentelen

Integratief psychotherapeute

Nadine Fonteyn

Integratief psychotherapeute